Hệ thống sản phẩm

Nhận diện khuôn mặt

Nhận diện và phân loại phương tiện giao thông

Công nghệ theo dấu

Công nghệ eKYC cho ngân hàng

Bán lẻ thông minh

Tối đa hóa hiệu suất kinh doanh tại cửa hàng với các tính năng

Đếm số lượng người ra vào cửa hàng mỗi ngày

Đo lường thời gian trung bình mỗi khách hàng lưu lại cửa hàng

Xác định vị trí gian hàng được khách hàng quan tâm nhiều nhất 

Đo lường cảm xúc khách hàng khi mua sắm

Nhận diện khách mua hàng là khách hàng cũ – mới

Phân tích độ tuổi – giới tính khách mua hàng

Quảng cáo thông minh

Hệ thống đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời với các tính năng đếm và phân loại phương tiện giao thông.

Smart eKYC

Nhận dạng và trích xuất thông tin khách hàng từ giấy tờ cá nhân

Nhận diện khuôn mặt khách hàng

Thực hiện tạo tài khoản, giao dịch không dùng thẻ

FAQ

Câu hỏi thường gặp?

Ngoài chi phí phần mềm theo bảng gia đã cung cấp, hệ thống không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khác.

Các thông tin của khách hàng đều được cam kết bảo mật trong hợp đồng sử dụng dịch vụ. Ngoài ra cơ sở dữ liệu của khách hàng được đặt trên Amazon Cloud Server, đảm bảo cho các vấn đề về an toàn dữ liệu.

Khách hàng sử dụng phần mềm trong thời gian trên 6 tháng nhưng không thấy hiệu quả có thể yêu cầu tạm ngưng sử dụng dịch vụ. Thời gian chưa sử dụng có thể được hoàn lại tiền.

Hệ thống báo cáo được cung cấp cho khách hàng trên wepapp của sản phẩm, với các báo cáo realtime. Khách hàng có thể truy cập báo cáo ở bất cứ đâu, với các loại thiết bị thông minh được kết nối internet.